Advanced Search

Advanced Search

Trish Leeper

Masks, Performer, Puppet Builder, Puppet Design, Set Designer


Mask Builder

A Side of Dreams () Mask Builder
A Side of Dreams () Mask Builder

Mask Maker

A Side of Dreams () Mask Design

Masks

Fool's Gold () Masks
A Side of Dreams () Mask Designer
War of the Clowns () Basel Masks

Performer

A Side of Dreams () Spider Woman / Puppeteer
A Side of Dreams () Spider Woman / Puppeteer
Rovero & Juliet () Mrs. Shakespeare / Dog Narrator / Rosaline / Juliet / Lady Muttague / Paris / Officer Bianca

Puppet Builder

A Side of Dreams () Puppet Builder
A Side of Dreams () Puppet Builder
Rovero & Juliet () Puppet Builder

Puppet Design

A Side of Dreams () Puppet Design
A Side of Dreams () Puppet Design
Rovero & Juliet () Puppet Design

Set Designer

Rovero & Juliet () Set Designer